Over Edwin

Edwin is financieel adviseur en makelaar, actief bij D66 Arnhem o.a. als lid programmacommissie wonen, verkeer en duurzaamheid. Maak nader kennis.

Edwin blogt

Edwin schrijft met enige regelmaat op persoonlijke titel over thema`s die hem bezig houden: ruimtelijke ordening, binnenstad en economie. Lees hier meer.

Contact

Heb je vragen voor Edwin, wil je een onderwerp onder de aandacht brengen of wil je met hem van gedachten wisselen. Stuur een bericht.

Ontwikkel oorlogsmuseum in bunker Diogenes

Aan de Koningsweg in Schaarsbergen naast de ingang van de Hoge Veluwe ligt de grootste bunker van Nederland, terwijl velen (zelfs Arnhemmers) dit niet of nauwelijks weten. Vanuit dit commandocentrum werd tijdens WO2 de Luftwaffe aangestuurd in Nederland, België en westelijk deel van Duitsland. De bunker is in goede staat, heeft de status van rijksmonument […]

Starthandeling aanleg Sint Jansbeek Arnhem op 14 februari 2017

Starthandeling aanleg Sint Jansbeek Arnhem

De Sint Jansbeek heeft aan de basis gestaan van het ontstaan van Arnhem. Met het opnieuw zichtbaar maken van deze historische beek, wordt een deel van de geschiedenis van onze stad weer beleefbaar voor inwoners en bezoekers van Arnhem. Een zichtbare Sint Jansbeek draagt bij aan een aantrekkelijke binnenstad en geeft dit gebied de allure […]

Referendum Stasblokken Meinderswijk, Stem JA!

Referendum Stadsblokken Meinderswijk, Stem JA!

UPDATE: JA-stemmers bedankt! met 64,3% voor kan Arnhem verder met waar ze goed in is. De aanleg van de mooiste parken maken haar niet voor niks de genoeglijkste. De opkomst was met 24,1% beter dan de vorige lokale referenda: 10,3% over haven in 2007 en 17,7% over Kunstencluster in 2013. Ontwikkelen uiterwaardenpark Arnhem Op 30 november […]

Motivering inzet bij D66

Arnhem is prachtig met z`n groen, blauw en de rijke historie. Maar we staan voor grote uitdagingen om onze stad ook in de toekomst de genoeglijkste te laten blijven.

D66 is de partij die nadenkt over een duurzame samenleving waarin iedereen mee doet en iedereen gelijke kansen heeft. Voortvarend aan de slag gaan met energietransitie is een absolute noodzaak om klimaatdoelstellingen te bereiken en Arnhem kan hierin een voorbeeldfunctie vervullen.

De energietransitie is de uitdaging waar de speerpunten van D66 in samenkomen: onderwijs, werk en duurzaamheid. Jongeren betrekken bij energie- en klimaatbeleid, ze opleiden en omscholen tot werknemers in vakmanschap waar behoefte aan is. Bedrijven ruimte geven om te innoveren, zodat ze kansen kunnen benutten en zorgen voor werkgelegenheid. Een groene stad met onbeperkte beschikbaarheid van hernieuwbare energie geeft een duurzame economie waar het fijn wonen is en toerisme bloeit met reuring en cultuur.

Kennis is meedoen. Werken is meedoen. Duurzaamheid is blijvend kunnen meedoen. Meedoen is niet buitengesloten worden, je kunnen ontwikkelen. Dat is samenleven ongeacht diversiteit.

D66 Gelderland statenlid

SPEERPUNTEN

Woningmarkt

Met revolving fonds kan de provincie Gelderland financieel faciliteren dat het aantal verhuismutaties flink vergroot wordt. Daarmee krijgt de economie een boost en schept het werkgelegenheid waar eigen huisbezitters en huurders allemaal van profiteren.

Winkelgebieden

In hoog tempo veranderd ons winkelgedrag, hierdoor neemt leegstand en faillissementen toe. Transitie naar andere functies, samenwerking, compacter en bereikbaarheid zijn nodig voor behoud diversiteit aan voorzieningen en gezellige ontmoetingsplekken.

Kantoorleegstand

In Nederland staat ruim 9 miljoen m2 gebouwen leeg, waarvan de overheid 1 miljoen aan kantoor en 2 miljoen aan overig onroerend goed heeft. In deze slechte markt, die niet gaat herstellen, rest niets anders dan de minst bruikbare gebouwen te slopen.

Arnhem de Genoegelykste

Goed werk, goed onderwijs en goede zorg.

D66 krijgt het (ook in Arnhem) voor elkaar.

Campagne Tweede Kamer 2017 in Arnhem met Alexander Pechtold